En que ha canviat la meva visió sobre l'educació?


Des de que vaig començar la carrera d' educació primària, he tengut clar quin tipus de mestra volia ser: una mestra que deixa de banda el llibre de text com a únic recurs, que forma alumnes capaços d'aplicar els seus coneixements en tots els ámbits de la vida, i sobretot, que els motiva a continuar estudiant i formar-se com a persones.

Al llarg del curs, especialment en les classes de bases didàctiques i disseny curricular, he reforçat aquest pensament. Tot i voler ser una mestra innovadora, gràcies a aquestes sessions, he pogut ampliar la meva visió com a docent.

Durant aquest periòde de temps, he reflexionat sobre la posició que m'agradaria adoptar dins l'aula. Des de petita m'he format en un model d'escola propedèutic i selectiu, on gairebé parlava el mestre i els alumnes ens limitavem a escoltar-lo. Com a futura mestra, vull que sigui l'alumne el protagonista del seu propi aprenentage. M'agradaria que, partint dels seus coneixements previs i amb la meva ajuda, fos conscient d'on pot arribar per ell mateix.

Avui en dia, molta gent segueix pensant que amb el model d'escola tradicional els alumnes estudiaven molt més. Repecte aquest tema, he de dir que potser els nens passaven més hores davant el llibre, però de poc serveix si memoritzaven els continguts en comptes de comprendre'ls.

Després d'aquest curs, es podria dir que el meu objectiu principal com a docent és arribar a ensenyar mitjançant competències. El meu propòsit es que els alumnes posin en pràctica els coneixements teòrics i estiguin preparats per donar resposta als diferents problemes de la vida quotidiana.

Encara que actualment en la majoria de centres escolars es segueix tenint com a referent l'escola trasmissiva, tinc l'esperança de que en un futur pròxim s'arribi a treballar per projectes fomentant l'aprenentage significatiu i assolir així les finalitats de l'educació.

Com es pot veure en el recorregut del meu e-portafoli, he adquirit molts més coneixements des de la primera entrada, i encara que des de un principi m'identifiqués amb les seves bases ideològiques, cada dia tinc més clar que vull formar part de l'escola constructivista.

Ara bé, si he de contestar a la pregunta: En que ha canviat la meva visió sobre l'educació? He de dir que fonamentalment ha canviat en la manera de veure l'avaluació. Des de sempre he associat avaluar amb possar notes, però una vegada la hem treballat a classe, he comprès que la seva funció primordial és aprendre. Ara sóc consient de que l' avaluació és la clau del sistema educatiu i si aquesta no canvia, no canviarà res. Consider que és important fer una transformació de la manera actual d'avaluar ja que s'avalua el resultat final i no el progrés, que és el que realment importa.

Per concloure aquesta entrada final, m'agradaria dir que, el fet de treballar amb un artefacte propi en cada entrada m'ha semblat molt bona idea. Personalment, no coneixia moltes d'aquestes eines, com a mestres del segle XXI  hem de treballar les TICS, i crec que són un bon recurs  per  plasmar els nostres coneixements de forma atractiva i original. Estic segura que al llarg de la carrera continuaré utilitzant-los en les meves entrades, i en un futur els  mostraré als meus futurs alumnes.


Aquests van ser el nostres primers ples realitzats a classe:

Aquest es el meu ple, realitzat mitjançant l'eina popplet:


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Copyright © El meu primer curs d'Eduació Primària. Template created by Volverene from Templates Block
WP by Simply WP | Solitaire Online